Beperkte voortgang inzaai

13 april 2023

Afgelopen week zijn er mondjesmaat wat bieten gezaaid op met name hoger gelegen percelen.

Landelijk is nu ruim 6000 hectare, en daarmee ongeveer 7% van het areaal ingezaaid. Uitzondering hierop is het Oldambt, waar vorige week bijna 90% van het areaal is ingezaaid.
Naast de bekwaamheid van percelen is het uitrijden van mest ook een beperkende factor. Het is voor loonwerkers een grote uitdaging om op de beperkte werkbare dagen hun klanten te kunnen helpen, nu het uitrijden van mest voor verschillende gewassen samenkomt.

Met de deze week nog verwachte neerslag stevenen we af op een gemiddelde zaaidatum die na 20 april zal liggen. De laatste 20 jaar is dit niet eerder zo laat geweest. De jaren 2008 en 2018 zijn daarin met een gemiddelde zaaidatum van 16 april het laatste.
Bij een verder gemiddeld verloop van het groeiseizoen kost deze latere gemiddelde zaaidatum modelmatig circa 750 kg potentiële suikeropbrengst per hectare.