Benoeming twee nieuwe leden in raad van beheer Royal Cosun

06 juni 2023

De ledenraad van Cosun heeft tijdens de jaarvergadering van 6 juni 2023 twee nieuwe leden van de raad van beheer benoemd.
De heer Maarten Heijne, akkerbouwer en kringbestuurder uit Zeeuws Vlaanderen, is benoemd tot intern lid.
De heer Bert Jansen met een brede ervaring in de zuivel, zetmeel en eiwit, is benoemd tot extern lid.
De heer Arwin Bos akkerbouwer te Nieuw-Vennep, Haarlemmermeer volgt per 6 juni 2023, Dirk de Lugt statutair aftredend, op als voorzitter van de raad van beheer van Coƶperatie Koninklijke Cosun U.A.
De heer Sander Wijkstra is per 6 juni 2023 statutair afgetreden als extern lid.