Alert blijven op bladschimmels

24 augustus 2022

Landelijk is de aantasting van bladschimmels tot op heden nog beperkt. Door de recente neerslag in combinatie met nog steeds hoge temperaturen zijn er meer dagen met hoge infectiewaarden geweest.

Landelijk is de aantasting van bladschimmels tot op heden nog beperkt. Door de recente neerslag in combinatie met nog steeds hoge temperaturen zijn er meer dagen met hoge infectiewaarden geweest.
Nu de nachten en daarmee de dauwperioden langer worden kan ook bij lagere infectiewaarden infectie door cercospora optreden. Het is bekend dat in percelen die er half augustus ogenschijnlijk gezond uitzien heel snel aantasting kan ontwikkelen, waardoor het eindresultaat bij de oogst nog erg tegenvalt.
Het is belangrijk alert te blijven op bladschimmels en nieuw gevormd blad met een bespuiting te beschermen. Wissel middelen af om resistentievorming te voorkomen.

Schieters verwijderen
Op veel percelen komen schieters voor. Door de hoge temperaturen is de kans groter dan schieters kiemkrachtig zaad (+/- 4.000 zaden per plant) kunnen ontwikkelen. Het is daarmee nog belangrijker om schieters te verwijderen.

Innovatiedag bodem
Op 9 september wordt in Lelystad in samenwerking met Cumela, Fedecom, IRS en WUR een innovatiedag bodem georganiseerd. Hier worden verschillende workshops rondom bodemdruk, banden, bodemprofielen en grondbewerking gehouden. Meer informatie en aanmelden via: Kom naar de Innovatiedag Bodem op 9 september | Cumela


Foto: IRS