Aanhoudend droog en schraal weer

04 mei 2022

De komende tijd lijkt het droge weer aan te houden. Waar in het Zuidwesten de veldopkomst voorspoedig is verlopen met gemiddeld een zeer goede stand valt de veldopkomst in met name de Noordelijke kleigebieden niet mee.

Als gevolg van korstvorming (1.500 ha) is het areaal overzaai inmiddels toegenomen tot totaal ruim 2400 hectare. Daarmee is het areaal overzaai hoger dan in 2015, toen korstvorming op de Noordelijke klei voor een vergelijkbare hoeveelheid overzaai zorgde. Dit aantal zal nog toenemen, enkele telers laten het besluit tot overzaai afhangen van de verwachte neerslag. Waar beregening mogelijk is worden overgezaaide bieten beregend voor een vlotte opkomst.

Afgeharde onkruiden
Het droge weer zorgt ervoor dat de onkruiden zijn afgehard. Voor een goede onkruidbestrijding geeft het IRS het advies om de doseringen van de middelen in het LDS en de hoeveelheid olie te verhogen. Vanaf het twee- tot vierbladstadium van de biet kan worden geschoffeld, waarmee onkruiden tot het vierbladstadium verwijderd kunnen worden. Volvelds wiedeggen kan vanaf het vierbladstadium van de biet, hiermee kunnen kiemende onkruiden worden verwijderd.

Schadedrempels van bladluizen worden in meer gebieden overschreden. Ook voor Goeree-Overflakkee, Schouwen-Duiveland en Zuid-Limburg zijn deze week bladluiswaarschuwingen verzonden. Naar verwachting worden deze week nog een aantal bladluiswaarschuwingen verstuurd. De Actuele bladluissituatie is via de website van het IRS te volgen.


Bietenperceel in Zuidwest-Nederland waar over het algemeen een zeer goede veldopkomst is