TOPTEX bestellen

Plaats hier uw bestelling:Het prijsoverzicht van TOPTEX® staat in deTOPTEX®-flyer welke naar alle Cosun-leden is gestuurd.
De kosten voor de TOPTEX® worden verrekend met de uitbetalingen van de bietenleveringen. Dit betekent dat de kosten voor de TOPTEX® niet bij de bestelling hoeven te worden betaald.
 
Bestel- & Levertijden
Vroeg bestellen levert meer korting op. Bij bestellingen geplaatst voor 1 juli 2020 wordt geprofiteerd van de vroegbestelkorting. Bij bestellingen geplaatst op of na 1 juli 2020 vervalt deze korting. Bestellingen kunnen worden geplaatst tot 1 september 2020.
De bestellingen worden naar verwachting halverwege oktober 2020 afgeleverd.Coƶperatie Koninklijke Cosun U.A. Breda   KvK 20028699
Op alle overeenkomsten met en/of (rechts)handelingen van Suiker Unie m.b.t. in- of verkoop van goederen, diensten en/of werkzaamheden zijn de algemene in- en verkoop- en leveringsvoorwaarden van Suiker Unie – gedeponeerd onder dossiernummer 20028699 bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland – van toepassing. Suiker Unie maakt deel uit van Royal Cosun. Alle andere algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.