Teelt

Suikerbieten nemen een belangrijke plaats in bij het Nederlandse akkerbouwbedrijf. Het saldo is hoger vergeleken met veel andere gewassen. Door betere teelt en efficiƫntere verwerking zijn steeds minder hectaren bieten nodig voor het vullen van het suikerquotum.

Kwaliteit, toelatingsbeleid gewasbeschermingsmiddelen en de ontwikkeling van ziekten en plagen maken het noodzakelijk teelttechnieken continu aan te passen. Uitgangspunt hierbij is het duurzaam en rendabel telen van suikerbieten. Onderzoeken hiervoor worden grotendeels verricht door het IRS (Instituut voor Rationele Suikerproductie).

Op de website van het IRS vindt u onderzoeksgegevens, actuele berichten, waarschuwingen en adviezen. U kunt op www.irs.nl gratis abonneren op het IRS-nieuwsbrief. Na aanmelding ontvangt u per e-mail nieuws en actualiteiten over door u opgegeven interessegebieden.

Interesse? Vul direct het aanmeldingsformulier op de site van het IRS in.

Deelnemer Stichting Veldleeuwerik

In de stichting Veldleeuwerik werken akkerbouwers, adviseurs, afnemers, leveranciers en verwerkende industrie (waaronder Suiker Unie) samen in een zoektocht naar duurzame productie van akkerbouwproducten met veel oog voor de realiteit van inkomen, milieu en mensen met een centrale rol voor de ondernemende boer. Lees meer op www.veldleeuwerik.nl.