Betacal bestellen

Bestel hier uw Betacal:

BTW status:

Today
Indien u dit niet exact weet, geef dan de 1e van de maand op.
Enter security code:
 Security code
Vul de getoonde code in om aan te tonen dat u een persoon bent.
Door aan te vinken gaat u akkoord met de Betacal leveringsvoorwaarden.


Leveringsvoorwaarden Betacal

De algemene verkoop,- en leveringsvoorwaarden Cosun Beet Company -gedeponeerd onder dossiernummer 20028699 bij de Kamer van Koophandel – zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en/of (rechts)handelingen van Cosun Beet Company m.b.t. verkoop van goederen, diensten en/of werkzaamheden. De algemene verkoop,- en leveringsvoorwaarden kunnen op de website www.cosunbeetcompany.com geraadpleegd worden.
Alle andere algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.