Ledenfinanciering Cosun

Cosun biedt leden de mogelijkheid om voor een bepaalde tijd geld bij de coöperatie vast te zetten tegen een  aantrekkelijke rente. Zij plaatsen daartoe een achtergesteld deposito bij Cosun. Deze spaarvorm is exclusief voor onze leden. De eerste mogelijkheid voor deelname in 2022 is bij de eindafrekening van de bieten, geleverd in campagne 2021/2022.

Leden die willen intekenen op de ledenfinanciering moeten het inschrijfformulier ingevuld insturen vóór 22 maart 2022. Dit inschrijfformulier, met een voorlopige specificatie van de eindafrekening, ontvangen alle leden ein februari (via het ledenportaal).

Rentevergoeding
We bieden een aantrekkelijke rente die hoger is naarmate het geld langer wordt vastgezet.
De lening is achtergesteld waardoor Cosun een hogere rente kan bieden dan de banken voor een spaardeposito met vergelijkbare looptijd. Voor deposito’s die worden afgesloten in 2022 gelden de volgende rentevergoedingen per jaar:

Looptijd in jaren    Rente in %
                2               1,95
                3               2,20
                4               2,45
                5               2,60

De minimale inleg bedraagt € 1.000,--

Vragen
Stuur dan een e-mail aan: ledenfinanciering@cosun.com.
Voor veel gestelde vragen en antwoorden klik hier. Het reglement ledenfinanciering is te raadplegen via het ledenportaal (login).