Bladschimmelsensor bestellen

Aantal sensoren (€166,25 / stuk + €30 / jaar / stuk - ex. BTW):
Kosten, betaling & levering
Een sensor kost €166,25 excl. BTW, verzendkosten inbegrepen. Hierbij komt jaarlijks €30,- / stuk aan datakosten voor het LoRa-netwerk.
De kosten voor de sensoren en de datakosten worden verrekend met de uitbetalingen van bietenleveringen. Dit betekent dat de kosten voor de sensor niet hoeven te worden betaald bij bestelling.
De sensoren zijn momenteel in productie en worden bezorgd rond 1 juni 2020.

Data abonnement
Het data abonnement van de sensor is zes maanden per jaar actief: van mei tot november. Het data abonnement is jaarlijks opzegbaar en wordt stilzwijgend verlengd tot opzegging.

Gebruik data Suiker Unie/Cosun
Cosun gaat secuur om met data en gebruikt data in lijn met de gedragscode BO akkerbouw. Voor onze teeltadviesmodules is de beschikbaarheid van de juiste data van groot belang. Meetgegevens van sensoren aangeboden voor perceelsspecifieke advisering kunnen daarom worden gebruikt in collectieve teeltadvisering van Cosun. Cosun draagt hierbij zorg dat geen bedrijfs- of persoonsgegevens aan deze meetgegevens worden gekoppeld om de privacy van de teler te garanderen.

Aanprakelijkheid
De door de Agrarische Dienst gegeven aanbevelingen over bijvoorbeeld bladschimmelinfectiewaarden of inzet van gewasbeschermingsmiddelen zijn vrijblijvend. Teler is zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van deze aanbevelingen.

Coöperatie Koninklijke Cosun U.A. Breda   KvK 20028699
Op alle overeenkomsten met en/of (rechts)handelingen van Suiker Unie m.b.t. in- of verkoop van goederen, diensten en/of werkzaamheden zijn de algemene in- en verkoop- en leveringsvoorwaarden van Suiker Unie – gedeponeerd onder dossiernummer 20028699 bij de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland – van toepassing. Suiker Unie maakt deel uit van Royal Cosun. Alle andere algemene voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.