Zomer op komst?

Nieuws Image
27 mei 2021
Het blijft tobben met het weer. Als het even wat droger wordt moet het nodige achterstallig werk, zoals uitgestelde bespuitingen tegen onkruid, worden ingehaald. De groei van de bieten blijft sterk achter, voor 15 juni zullen de vroegste bieten het veld nog niet dicht hebben.
 
Luisdruk is onder deze koudere en nattere omstandigheden laag. Wel moeten we alert zijn met de hogere temperaturen in het vooruitzicht. Op enkele velden is de groene luis gesignaleerd. Vanmiddag verschijnt het 2e bericht van de bladluiswaarschuwingsdienst, met daarin de oproep om niet preventief te spuiten en Teppeki niet na 1 juni in te zetten.
Het onkruid is goed onder controle te houden, er is over het algemeen een goede werking van de bodemherbiciden.
Afgelopen vrijdag heeft het op verschillende plaatsen flink gestoven en is er schade ontstaan. Ondanks het late moment worden alsnog enkele 10-tallen hectares bieten overgezaaid.
 
Dàg, Onkruid
Op donderdag 3 juni vindt een digitale onkruiddag plaats. In een gevarieerd programma zal een breed scala van aspecten worden behandeld. Belangstellenden kunnen kennis nemen van het programma en zich aanmelden via de link: https://www.akkerwijzer.nl/onkruiddag/.