Zaai bieten gestart

Nieuws Image
10 maart 2021
De eerste 1000 hectare is gezaaid. Voornamelijk in het zuidwesten. De omstandigheden zijn goed, het zaaibed ziet er prima uit, beter dan vorig jaar. Het areaal bieten zal uitkomen rond 82.000 hectare, circa 1,5% minder dan in 2020. Signalen vanuit diverse Europese landen is een daling van het areaal tot circa 5%.
Omdat het momenteel koud is, waardoor bieten traag kiemen, neemt het risico op muizenschade toe. Lees daarom ook het IRS-bericht ‘Bij trage kieming ligt muizenschade op de loer’.  
 
Aanbod bladschimmelsensor
Net als vorig jaar kunnen bietentelers een sensor aanschaffen die ondersteunt bij de bladschimmelbestrijding. Bestellingen vinden plaats via het ledenportaal van Cosun. Vanwege levertijden wordt aangeraden de sensor voor 24 maart te bestellen.
De sensor meet het microklimaat tussen het bietengewas. Uit experimenten is gebleken dat dit een goede maatstaf is voor het optreden van bladschimmelinfectie met cercospora. Ook wordt per perceel een infectierisico berekend op basis van kenmerken als rotatie-intensiteit van waardgewassen voor bladschimmels op of in nabijheid van het perceel.
Bietentelers kunnen in de loop van het groeiseizoen via de BAS-app de infectiewaarden inzien. Er wordt een attenderingsfunctie aan de BAS-app toegevoegd. Bij hoge gemeten infectiewaarden en hoge infectierisico’s ontvangt de teler automatisch een attendering in de BAS-app. Bietentelers kunnen aan de hand van de signalering precies op tijd handelen om cercospora te bestrijden.
 
Meer informatie via https://www.cosunleden.nl/unitip/meer-grip-op-bladschimmels