Weekgemiddelde 17,1% suiker

Nieuws Image
18 november 2021
Het suikergehalte is de laatste 4 weken gestegen naar boven de 17% suiker. Dit hebben we de afgelopen twee jaar niet zo gezien. De  weersomstandigheden en de een betere bladgezondheid van de bietenpercelen zijn gunstiger. Texel had afgelopen week het hoogste gemiddelde suikergehalte van 17,8%. De winbaarheid is goed en nu 91. De gewichts- en kwaliteitsopgave die iedere teler na levering van de bieten toegestuurd krijgt geeft waardevolle informatie over het behaalde resultaat, in dit IRS-bericht kunt u lezen waardoor afwijkingen mogelijk veroorzaakt worden. De bieten hebben tot heden een mooie nagroei tijdens de campagne gehad. De opbrengstverwachting is ongewijzigd gebleven op 13,6 ton suiker per hectare. Door de regenbuien is het tarrapercentage gestegen naar 11%. Voor bietenleveringen de komende periode moet totaal nog 38% van het areaal gerooid worden.
 
Teeltvergaderingen
Met de huidige Corona-maatregelen hebben we helaas de voorgenomen fysieke vergaderingen voor in december en januari moeten annuleren. In de periode van 14 tot 22 december worden digitale bijeenkomsten georganiseerd waar actualiteiten en ontwikkelingen van de bietenteelt en Cosun Beet Company worden besproken. Voor elk gebied wordt een middag- en avondbijeenkomst gepland.
Op 13 december worden twee webinars over het onderwerp bietenzaad georganiseerd. Dit is voor het eerst Tijdens deze middag- en avondbijeenkomst worden actualiteiten bietenzaad en hoe met de rassenlijst de beste rassenkeuze kan worden gemaakt gepresenteerd. Iedere teler krijgt voor de zaadbestelling in december hierdoor dezelfde informatie. Uitnodigingen voor de twee digitale bijeenkomsten worden binnenkort verzonden.