Nieuws Image
24 februari 2021
Volgens de kalender is de lente nog niet begonnen, maar de temperaturen wekken de indruk dat het al wel zover is. Hoe lang dit duurt is de vraag, we kunnen echt nog wel heel ander weer verwachten.
De eerste bietenteler die de bieten voor 2021 heeft gezaaid komt uit Montfort in midden Limburg (23 februari).
 
Zaaien eind februari is erg vroeg. Statistisch gezien levert de gemiddeld lagere temperatuur van de bodem in deze tijd een groot risico voor een goede opkomst en schietervorming. De vuistregel is gaan zaaien vanaf de tweede week van maart mits als alles goed is: de grond moet droog genoeg zijn en de weersvooruitzichten redelijk gunstig. We komen uit een heel natte periode en dat wat bovenop misschien wel aardig lijkt, kan iets dieper nog wel veel te nat zijn. Zie ook het IRS-bericht ‘Zaaimoment is een weloverwogen keuze’. Het is afwachten hoe dit de komende weken verloopt. Als het langer droog blijft kunnen de werkzaamheden voor het uitrijden van meststoffen mooi op tijd plaatsvinden. De grond ligt er gemiddeld ‘goed bij’ zoals dat heet.
 
Kringvergaderingen
Volgende week gaan de digitale kringvergaderingen van start. Alle leden hebben inmiddels een uitnodiging ontvangen. Kijk hier voor de data van de webinars. Eventuele vragen kunt u al stellen via de link op het Ledenportaal