Vrijstelling voor Closer en Batavia tegen bladluizen

Nieuws Image
16 maart 2022
Het ministerie van LNV heeft positief gereageerd op de vrijstellingsaanvraag die Cosun samen met de toelatingshouders heeft ingediend. Omdat er sprake is van een teeltbedreigend probleem waarbij het beschikbare middelenpakket niet afdoende is krijgen beide middelen een vrijstelling voor gebruik in suikerbieten van 1 april tot 15 juli 2022. Hiermee krijgen akkerbouwers de kans om schade door vergelingsziekte op een geïntegreerde manier zo veel mogelijk te beperken.
De toelatingshouders zetten zich in om tijdig voldoende middel voor akkerbouwers beschikbaar te hebben. Vanaf opkomst is het belangrijk bietenpercelen wekelijks op aanwezigheid van groene luizen te controleren. Gelijk aan voorgaande jaren zullen Cosun Beet Company en IRS met medewerking van Delphy de bladluiswaarschuwingsdienst vanaf 1 april weer starten.
 
Teelttips
Op steeds meer plekken wordt de grond bekwaam voor het uitrijden van drijfmest en zaaibedbereiding. Op kleigronden valt de structuur gezien de natte winter met weinig vorst niet tegen, wel zijn vaak meerdere bewerkingen nodig.
Landelijk is de eerste 1000 hectare gezaaid, kijk op Cosun leden voor landelijke verdeling. Met het verwachte aanhoudende droge weer zal het gezaaide areaal snel oplopen.
Het IRS geeft tips over de inzet van bodemherbiciden na zaai. Op lichte gronden ligt met aanhoudend droge weersomstandigheden stuifschade op de loer. Het IRS geeft tips ter preventie van stuifschade. Helaas kunnen muizen veel schade veroorzaken in suikerbieten. In het IRS-bericht is meer informatie te vinden om schade door muizen te voorkomen.
 
Aanpak bodemverdichting krijgt vervolg
Cosun gaat in samenwerking met meerdere partijen een vervolg geven aan beperking bodemverdichting. In dit project ligt de focus op voorlichting: bewustwording en verspreiden van de boodschap. Zie het persbericht: https://www.groenkennisnet.nl/nieuwsitem/consortium-start-project-preventie-van-bodemverdichting-in-de-akkerbouw