Vrijstelling Batavia en Closer

Nieuws Image
11 maart 2021
Na een herhaald verzoek van Cosun heeft gisteren LNV bekend gemaakt dat voor de bestrijding van de groene perzikluis dit jaar wederom gebruik gemaakt kan worden van de middelen Batavia en Closer. De NVWA heeft aangegeven dat er een landbouwkundige noodzaak is te kunnen beschikken over voldoende middelen nu de bescherming bij het inhullen van het bietenzaad met neonicotinoiden niet mogelijk is. Ook de risicobeoordeling door het Ctgb is positief beantwoord.
Beide middelen zullen worden opgenomen in het advies gewasbescherming van het IRS en maken onderdeel uit van het monitoring- en bestrijdingsprogramma van de groene perzikluis ter voorkoming van vergelingsziekte in de suikerbieten.