Verwerking bieten verloopt voorspoedig

Nieuws Image
05 november 2020
De fabrieken verwerken in een hoog tempo de bieten. Het suikergehalte is licht gestegen naar gemiddeld 16,3%. Het tarrapercentage is circa 11%.
 
Vooral in het westelijk deel van Nederland is de afgelopen week door de natte omstandigheden het rooien van de bieten achter gebleven. Met de huidige weersverwachtingen zal de regionaal beperkte bietenvoorraad vermoedelijk snel worden aangevuld. Vanwege de herstelwerkzaamheden van de gegevens van de bietenleveringen aan Vierverlaten is deze week de bietenstatistiek niet beschikbaar.  
De coronaregels zijn landelijk verder aangescherpt. Ook voor onze buitendienst, machinisten, chauffeurs en ook de bietentelers geldt dat bij het laden van de bieten groepsvorming moet worden vermeden.
Dat is niet eenvoudig, maar Cosun Beet Company vraagt aan alle betrokkenen hiervoor aandacht te hebben.
 
Neonicotinoïden
Maandag 2 november sprak de Tweede Kamer met minister Schouten over het gewasbeschermingsmiddelenbeleid. De woordvoerders van VVD en CDA (ook namens SGP) spraken daar hun zorgen uit over de vergelingsziekte in de suikerbietenteelt na verdwijnen van de neonicotinoïden en de ontwikkelingen in Europa met betrekking tot het verlenen van ontheffingen. De minister bleek daar niet gevoelig voor: ze vindt de gebeurtenissen in bijvoorbeeld Frankrijk onwenselijk en ziet gelijk speelveld niet als een reden om over te gaan tot een ontheffing. Voor haar is het advies van Ctgb en EFSA over veilig gebruik voor mens, dier en milieu leidend. De minister geeft daar dus weinig ruimte, maar geeft tegelijkertijd ook aan dat ze de ingediende aanvraag voor ontheffing zal beoordelen en wacht daar oordeel van de NVWA en Ctgb over af. Ze doelt daarmee op de aanvraag die Cosun samen met andere partijen heeft gedaan voor vrijstelling van neonics.