Vacature raad van beheer

Nieuws Image
15 oktober 2019
Cosun hanteert het zogenoemde traditionele bestuursmodel. De ledenraad van de coöperatie benoemt het bestuur, aangeduid als raad van beheer. Die bestaat uit negen leden: zes zijn coöperatielid, drie extern. In mei 2020 ontstaat een vacature voor een intern lid.
 
Functie-eisen
De primaire taak van de raad van beheer is het besturen van de coöperatie. Ook is zij eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het beleid voor zowel de coöperatie zelf, als de ondernemingen die tot Cosun behoren.
Cosun zoekt een praktiserend bietenteler met een goed contact met de praktijk. Belangrijke eigenschappen zijn: een diepgaand begrip van het coöperatieve deel van Cosun en goed de belangen en verwachtingen van de leden en de coöperatieve waarden en normen aanvoelen en de vaardigheid hebben het beleid naar de leden te kunnen uitdragen.
Cosun streeft naar een evenwichtige verdeling in de raad van beheer over de verschillende regio’s. Bij gelijke (bestuurlijke) geschiktheid zal de voorkeur uitgaan naar een kandidaat uit het Zuidoosten.
De functie kost minimaal zestig dagen per jaar. Verdere informatie treft u aan u in het functieprofiel. Het governance-model van Cosun staat op www.cosun.nl.
 
Reageren
Wilt u reageren op deze vacature, stuur dan uw motivatie, vergezeld van een uitgebreid CV, uiterlijk 18 november naar: secretariaat.rvb@cosun.com.
De kringbesturen en andere bestuursorganen van Cosun, maar ook leden kunnen een geschikte kandidaat aandragen via een bericht aan het secretariaat van de raad van beheer.
Voor vragen over de vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van de raad van beheer: dirk.de.lugt@cosun.com.
 
Procedure
De verkiezingsprocedure verloopt als volgt. Uit de kandidaten die zich melden naar aanleiding van deze oproep, en de aangedragen kandidaten  maakt de raad van beheer een selectie.  Uiteindelijk zal één kandidaat ter verkiezing worden voordragen aan de ledenraad.
Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via secretariaat.rvb@cosun.com of (076) 53 03 307.
Alle reacties op deze oproep worden vertrouwelijk behandeld.