Vacature Raad van Beheer

Nieuws Image
16 oktober 2018
Cosun hanteert het zogenoemde traditionele bestuursmodel. De ledenraad van de coöperatie benoemt het bestuur, dat wordt aangeduid als raad van beheer. De raad bestaat uit negen leden: zes die lid zijn van de coöperatie en drie externen. In mei 2019 ontstaat een vacature voor een extern lid.
 
Functie-eisen
De raad van beheer heeft als primaire taak het besturen van de coöperatie. Ook is hij eindverantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van het beleid voor zowel de coöperatie zelf, als de ondernemingen die tot Cosun behoren.
Cosun zoekt een externe kandidaat die een functie vervult of heeft vervuld als eindverantwoordelijke in het liefst internationale bedrijfsleven, en waarde toevoegt aan en verantwoordelijkheid neemt voor het strategische beleid bij Cosun. Dit met een bijzondere focus op innovatie en veranderprocessen. Daarnaast is het een pre indien de kandidaat kennis en ervaring heeft op het gebied van personeelsmanagement. Bij gelijke geschiktheid gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.      
 
Profiel
Een functie in de raad van beheer kost per jaar minimaal twintig dagen. Verdere informatie over de functie vindt u in het functieprofiel. Het profiel en het governance-model van Cosun staan op www.cosun.nl.

Reageren
Wilt u reageren op deze vacature, stuur dan uw motivatie, vergezeld van een uitgebreid CV, uiterlijk 12 november naar: secretariaat.rvb@cosun.com. Ook wanneer u meent een geschikte kandidaat te kennen, kunt u ons daarop attenderen via een bericht aan het secretariaat van de raad van beheer.
Voor vragen over de vacature kunt u contact opnemen met de voorzitter van de raad van beheer: dirk.de.lugt@cosun.com.
 
Procedure
De verkiezingsprocedure verloopt als volgt. Naast de kandidaten die zich naar aanleiding van deze oproep melden bij de raad van beheer, kunnen de kringbesturen en andere bestuursorganen van Cosun kandidaten aandragen. Daarnaast wordt een executive searchbureau ingeschakeld bij de procedure. De raad van beheer maakt een selectie en zal uiteindelijk één kandidaat ter verkiezing voordragen aan de ledenraad.
Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via secretariaat.rvb@cosun.com of (076)5 303 307.

Alle reacties op deze oproep worden vertrouwelijk behandeld.