Unitip teeltregistratie compleet?

Nieuws Image
29 januari 2020
Nu de campagne volledig is afgerond kunnen ook de telers die aan het einde van de campagne bieten hebben geleverd de teeltregistratie compleet maken. De uiterlijke datum is 15 februari.
 
Sinds vorig jaar is deelname aan Unitip en het volledig registreren van de teeltmaatregelen verplicht gesteld voor alle bietentelers. Dit is belangrijk omdat wij daarmee als akkerbouwers en suikerproducent kunnen laten zien hoe wij de bieten telen waaruit onder meer suiker, bietenpulp en melasse wordt geproduceerd.
Een ander belangrijk doel van Unitip is het samen werken aan verbeteringen in de bietenteelt. De informatie welke door bietentelers wordt vastgelegd dient als belangrijke informatiebron voor het nemen van de juiste teeltmaatregelen. Ervaringen, waarnemingen en resultaten uit de bietenteelt van 2019, maar ook de jaren daarvoor, dienen als basis voor teeltadviezen in de toekomst. Een voorbeeld daarvan is de aanbeveling voor resistentiekeuze bij het bestellen van het bietenzaad. Deze manier van ondersteunen van de bietenteler bij de teelt op basis van onder meer de teeltgegevens in Unitip zal verder worden uitgebreid. Daarom is het belangrijk de registratie zo goed en volledig mogelijk uit te voeren.