Toewijzingspercentage 2021 102%

Nieuws Image
19 augustus 2020
Deze week hebben de bietentelers van Cosun de toewijzing voor 2021 ontvangen.
De toewijzing is gebaseerd op een toewijzingspercentage van 102%.
Dit wordt vermenigvuldigd met het aantal LLB’s dat een teler op naam heeft. Dat leidt dan tot de hoeveelheid quotumbieten (à 17% suikergehalte) die de teler in 2021 kan leveren.
Het toewijzingspercentage voor 2021 is 3% lager dan dat van 2020, dat op 105% staat.
 
Het lagere percentage heeft te maken met een lagere afzet in 2020 en de daaruit voortkomende hogere voorraden. Tegelijkertijd is de opbrengstverwachting van 2020 iets lager dan het meerjaarsgemiddelde waarmee de productie en afzet in de periode 2020/2021 in balans is.
De afzet in 2021/2022 wordt geraamd op 1,2 miljoen ton. De benodigde productie, in campagne 2021, is daaraan gelijk. Cosun Beet Company verwacht met het toewijzingspercentage van 102% deze productie te realiseren.
 
Vroegbestelling bietenzaad 2021
 
Telers kunnen ook dit jaar weer gebruik maken van de vroegbestelling bietenzaad met de daarbij behorende korting. Zie voor meer informatie over de resistentie-/rassenkeuze het IRS-bericht. Bestellingen kunnen tot uiterlijk 4 september geplaatst worden.
Toewijzing-2021.JPG