Telling bladluizen van start

Nieuws Image
22 april 2020
Ondanks dat de laatste 5% van het suikerbietenareaal nog moet worden gezaaid is deze week de telling van de bladluizen in het zuidwesten gestart. Uit de eerste telling blijkt dat de groene perzikluis al wordt gevonden. Ook andere insecten als zwarte bonenluis, bietenkevertje, aardvlo en springstaarten zijn actief, zie ook de IRS-berichten ‘Bestrijding aardvlooien en bovengrondse springstaarten zelden rendabel’ en ‘Let op vreterij door bietenkevers op klei- en lössgronden’. Waar bieten voor kieming voldoende vocht hebben gehad zit de groei er goed in.

insectentelling.jpgDe bladluistellingen worden net als vorig jaar actueel getoond in BAS op het ledenportaal van Cosun en op de website van IRS: www.irs.nl/bladluiskaart. Waarnemingen worden rechtstreeks getoond in een overzichtskaart van Nederland. Wordt ergens de schadedrempel overschreden, dan is dat zichtbaar aan het rode symbool op de kaart. Zijn er wel groene luizen aanwezig, maar is de schadedrempel nog niet bereikt dan staat er een oranje icoontje. Bij groen zijn er op het moment van tellen nog geen groene luizen gevonden op dat perceel. De komende weken worden de tellingen uitgebreid over geheel Nederland, zie voor meer informatie het IRS-bericht ‘bladluiswaarschuwingsdienst van start’. Op basis van de tellingen zullen bietentelers dit seizoen per sms worden gewaarschuwd indien schadedrempels veelvuldig worden overschreden.
Naast de groene luizen worden ook waarnemingen gedaan aan andere schadelijke insecten en de natuurlijke vijanden. De hiermee opgedane ervaringen worden mede ingezet bij het adviseren.

Opkomst wisselend
Waar voldoende vocht voor kiemen aanwezig was is de opkomst uitstekend. Daarentegen zijn er ook percelen, vooral op de kleigronden waar niet is beregend, waar nog steeds zaden droog liggen. In het zuidwesten is circa 4 mm regen gevallen, niet voldoende maar helpt wel enigszins. Op de vroeg gezaaide percelen staan al grote bieten met redelijke tot goede plantaantallen.
De droogte en stevige wind veroorzaakt inmiddels stuifschade in noordoost Nederland. Inmiddels is om die reden de eerste 20 hectare overgezaaid. Regelmatig worden de kritische percelen door de buitendienst bezocht. Volgens de verwachtingen houdt de droogte en de wind nog enige tijd aan.

Bekijk de bladluistellingen