Tekort aan zon

Nieuws Image
26 augustus 2021
De opbrengstverwachting is onveranderd en blijft met de eerder voorspelde 13,6 ton suiker achter op het 5-jaars gemiddelde. In de afgelopen periode is er te weinig zonlicht geweest, de zomer is voor de suikerbieten daarom niet optimaal. Zon en koude nachten helpen om het suikergehalte te laten stijgen.
 
In het algemeen is dit jaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, de natuurlijke watervoorziening voor de bieten voldoende. Daardoor is er nauwelijks beregend in de suikerbieten.
Plaatselijk levert echter een overmaat aan water een beperking op in de groei. En langs de rivieren in het zuiden zijn als gevolg van de watersnoodramp enkele honderden hectares bieten verloren geraakt.
Door de temperatuur en het vochtige weer blijft aandacht voor bladschimmelbestrijding van groot belang, zie ook ‘Blijf alert op bladschimmels!’. De aantasting door vergelingsziekte is dit jaar beperkt, niet al het geel is vergelingsziekte.
 
Aphanomyces
In de regio’s Drenthe en Groningen komt dit jaar opvallend meer schade door aphanomyces voor. De trage begingroei en natte omstandigheden in combinatie met een eventuele minder goede bodemstructuur en/of een te lage pH zijn vaak de oorzaak, zie ook dit IRS-bericht. De aantasting komt in alle rassen voor, maar sommige rassen hebben er meer last van. In andere gebieden in Nederland zien we hier minder problemen mee.
 
Toptex bestellen voor 1 september
Cosun Beet Company biedt tegen aantrekkelijke voorwaarden aan om Toptex te bestellen. Toptex kent verschillende voordelen bij het bewaren van de bieten. Op het Ledenportaal is hierover informatie beschikbaar. De mogelijkheid om te bestellen eindigt op 1 september.