Tarra loopt op

Nieuws Image
09 oktober 2019
Bietentelers kiezen het beste moment uit om te rooien. De eerste weken waren de omstandigheden goed, de laatste 10 dagen is er regelmatig en veel neerslag gevallen waardoor het rooien noodgedwongen onder minder goede omstandigheden moest plaatsvinden. Voor campagnegegevens kijk hier.
 
Ondanks de minder gunstige omstandigheden blijft het de kunst om maximaal te oogsten wat aan bieten gegroeid is, waarbij (grond- en blad)tarra en bietbeschadigingen tot een minimum worden beperkt. Het aandeel tarra is de afgelopen week gestegen naar gemiddeld 11%. Om grondtarra tijdens het rooien te beperken kan minder diep rooien of iets intensiever reinigen helpen. Probeer daarnaast de bodem zoveel mogelijk te ontzien, bijvoorbeeld door de bunker tijdig te lossen voordat deze in zijn geheel gevuld is.
 
Het aantal rooibare dagen is beperkt waardoor zeker nu kort op de verlading gerooid wordt. Tot nog toe heeft dit niet voor problemen gezorgd. In enkele gebieden was de bietenvoorraad opgedroogd, maar dit kon voldoende worden gecompenseerd uit andere gebieden.
Het suikergehalte was afgelopen week iets lager dan daarvoor. Ook uit de gebieden waar droogte een grote invloed heeft gehad op de groei zijn nu meer bieten geleverd. Samen met de neerslag na de langdurig droogte heeft dit een negatief effect op het weekgemiddelde voor het suikergehalte.