Suikergehalte in de lift

Nieuws Image
07 november 2019
De oogstwerkzaamheden hebben zich de afgelopen week begrijpelijk vooral gericht op aardappelen en uien. Tussendoor zijn bieten gerooid om aan de leveringen te voldoen. In de afgelopen week is het suikergehalte gestegen naar 16,7%. Het tarrapercentage blijft met 12% redelijk hoog. De opbrengstverwachting is deze week bijgesteld en komt nu op 13,6 ton suiker per hectare. Voor weekcijfers, kijk hier.
Op percelen waar cercospora aanwezig was, is de laatste weken de aantasting sterk toegenomen. Dat geldt ook voor vergelingsziekte. Het blad wordt meer en meer zichtbaar aangetast, waardoor de groei geheel tot stilstand is gekomen. Vaak zijn tegenvallende suikergehalten het gevolg.

Project Bewust Behoud Bodemstructuur
Gisteren (6 november) is een kick-off bijeenkomst van het project Bewust Behoud Bodemstructuur voor een beperkte groep genodigden gehouden. Na een korte presentatie over het project, is de bezoekers getoond hoe de bodemstructuur kan worden beoordeeld. Tevens zijn van ruim tien bietenrooiers de wielgewichten bepaald, zowel leeg als vol geladen met bieten. Deze metingen worden gebruikt om het simulatiemodel Terranimo voor Nederlandse omstandigheden bruikbaar te maken. Meer informatie over dit project, mede gefinancierd door LNV Slim Landgebruik, volgt de komende maanden in de pers en op de teeltvergaderingen van Suiker Unie.