Snak naar regen

Nieuws Image
04 juni 2020
De verschillen tussen de percelen worden door de aanhoudende droogte helaas steeds groter. De bieten die ‘er op staan’ groeien ondanks de extreme droogte goed. De percelen met een slecht plantenbestand door droog liggend zaad zien er troosteloos uit. Hopelijk krijgen we de komende dagen neerslag van betekenis.
 
Overal op de kleigronden, maar voornamelijk in het zuidwesten is het percentage percelen met een laag plantenbestand aanzienlijk. Uit de landelijke inventarisatie is gebleken dat circa 20% van alle bietenpercelen minder dan 50.000 planten heeft. In het zuidwesten is dit in verschillende regio’s wel 50% van de percelen. De hoop is dat na regen van betekenis nog enig herstel zal plaatsvinden.
Daarentegen hebben bij de voorlopers de eerste bietenpercelen het veld dicht. De bieten hebben nog geen last van de droogte en groeien juist de diepte in.
 
Op dit moment wordt door de agrarische dienst gewerkt aan de voorlopige planning. Telers met de sterk achterblijvende bietenpercelen maken zich terecht zorgen aangaande het opbrengstpotentieel. Een aantal telers heeft zich inmiddels gemeld met de verwachting niet aan de leveringsplicht te kunnen voldoen. In het verlengde daarvan zijn er soms ook vragen over komende campagneplanning wat betreft de leveringen. Daarover kunnen zij contact opnemen met de agrarische dienst.