AANMELDEN NIEUWSBRIEF


 Security code

Raad van beheer past bietenprijssystematiek aan

Nieuws Image
29 juni 2022
De raad van beheer heeft in overleg en instemming met de ledenraad besloten tot aanpassing van de ledentoeslag systematiek. De ledentoeslag zal vanaf 2022 en verder gebaseerd zijn op het suikerresultaat over de periode oktober – september (het suikerjaar) en niet over het kalenderjaar. Met deze aanpassing sluit de systematiek beter aan bij de actuele markt realiteit en de ontwikkelingen op de akker.
De aanpassing heeft naar verwachting een positieve bijdrage op de komende ledentoeslag gezien de gunstige ontwikkeling van de suikerprijzen. U zult begrijpen dat we hier wel een voorbehoud maken voor mogelijke geopolitieke ontwikkelingen.