Prima rooiomstandigheden start campagne

Nieuws Image
08 september 2021
De eerste bieten zijn inmiddels gerooid, de fabrieken zijn er klaar voor om maandag aanstaande te starten. Het mooie, zonnige en droge weer is positief voor de groei en het suikergehalte.
 
De bieten staan er over het algemeen gezond bij. Ondanks het ‘schimmelweer’ in de vochtige zomer hebben de bietentelers de bladgezondheid goed op peil kunnen houden. Hoewel we nu op meer plaatsen cercospora de kop op zien steken is het blad dit jaar op dit moment veel gezonder dan in de voorgaande jaren. Voor bieten die langer blijven staan blijft het belangrijk de vinger aan de pols te houden, zie ook ‘Blijf alert op bladschimmels!’. Gezonde bieten kunnen de komende maanden nog flink groeien. Ook is de grip op de bladluis ter voorkoming van vergelingsziekte meestal goed gelukt en is de aantasting meestal beperkt gebleven tot een enkele gele plek. De bespuitingen zorgden er voor dat de plekken met vergelingsziekte relatief klein blijven, doordat bladluizen zich dan niet konden vermenigvuldigen en verspreiden, zie dit IRS-bericht.
 
Vroegbestelling bietenzaad afgerond
Voor naar schatting 45% van het licht groeiende bietenareaal in 2022 is het bietenzaad besteld. De trend in de bestelling is iets minder aaltjesresistentie, minder insecticide Force en een toenemende belangstelling voor aanvullende rhizomanieresistentie, . Van de rassen met aaltjesresistentie zijn de rassenTessilia KWS en Caprianna KWS veel besteld. Bij de rhizoctonia resistente rassen waren dit BTS 4190 RHC, Annemonika KWS en Edonia KWS. Deze rassen zijn samen goed voor ruim 50% van de bestelde hoeveelheid.