Plantenaantal kritische factor

Nieuws Image
20 mei 2020
De verschillen in stand van de bieten worden groter. Het plantenaantal is bepalend voor de beoordeling. Percelen met een goede opkomst groeien gemiddeld erg goed onder invloed van het zonnige weer en hogere temperatuur. Daarentegen speelt de droogte voornamelijk op de zwaardere kleigronden nog steeds parten.
 
Voor deze gebieden geldt dat beregenen om de bieten boven te krijgen de enige remedie is om tot een acceptabel plantenbestand te komen. In verschillende gebieden in het zuidwesten is dit echter niet of nauwelijks mogelijk. Zaden die nog droog lagen kiemen na de regenbui van enkele weken geleden of na beregenen wel snel, zo hebben we de laatste week gezien. Bieten die boven staan groeien goed en hebben vooralsnog geen last van de droogte. Er zijn een aantal hele mooie percelen die waarschijnlijk begin juni het veld dicht hebben.
De sterk wisselende stand heeft grote invloed op de opbrengstverwachting. De agrarische dienst inventariseert de komende weken regionaal hoe de bieten er voor staan. De registraties in Unitip helpen hierbij. Het plantenaantal en daarmee dit jaar ook het moment van sluiten gewas zijn belangrijke parameters welke we in het groeimodel voor de opbrengstprognose zullen meenemen.
 
De luizendruk blijft onverminderd hoog, zie ook de bladluiskaart in BAS op het Cosunledenportaal en op de IRS-site: www.irs.nl/bladluiskaart. Op bijna alle percelen waar nog niet gespoten is, is de populatie hoog. “De druk van nieuw inkomende bladluizen blijft onverminderd hoog en daardoor wordt de schadedrempel soms al weer snel overschreden na een bespuiting. Omdat we weten dat de schade uiteindelijk het grootst is als planten vroeg ge├»nfecteerd zijn met virus en dat bladluizen zich sneller vermenigvuldigen op jonge planten dan op oudere planten, is het zeker nodig om in te grijpen bij jonge planten zodra de schadedrempel wordt overschreden. Dus ook al vroeg in het seizoen”, aldus het IRS. In sommige gebieden is inmiddels al 2 of 3 keer een bladluiswaarschuwing verstuurd, zie voor een overzicht van de adviezen en de verstuurde waarschuwingen de IRS-site: www.irs.nl/luis. De tellers van Delphy team Zuidwest en de agrarische dienst komen volop natuurlijke vijanden tegen, zie ook het IRS-bericht ‘Natuurlijke vijanden in de bietenteelt in mei’.
De stevige nachtvorsten hebben in het oosten schade toegebracht, een enkel perceel is daardoor overgezaaid.