Opbrengstverwachting 13,7 ton suiker

Nieuws Image
09 december 2021
Opbrengstverwachting 13,7 ton suiker
 
Door het gezondere bladapparaat en de gunstige weersomstandigheden is het suikergehalte nog steeds boven 17%. De wortelopbrengst is iets hoger dan eerder geprognosticeerd en is nu met 81,4 ton per hectare, 0,4 ton hoger. Dit resulteert in een iets hogere suikeropbrengstverwachting van 13,7 ton per hectare, dit was 13,6 .
Van de nog te verwerken bieten moet nog 33% geoogst worden. Dit is 13% van het totale areaal. In diverse zandgebieden moet nog 25% van het areaal gerooid worden. Door de regen is het tarrapercentage afgelopen week gestegen naar 13%.
De campagne verloopt nog voorspoedig met verwerkingsdagen tot 60.000 ton bieten per dag.
 
Signalen na de oogst
Liggen de bieten aan de hoop, dan is daar ook nog van te leren. Suikerbieten aan de hoop geven namelijk diverse signalen af over wat goed is gegaan en wat beter had gekund tijdens de teelt. Daarnaast kunnen de gegevens in de gewichts- en kwaliteitsopgave nader inzicht verschaffen over de teelt van dit seizoen. Zie voor beide soorten signalen dit IRS-bericht.