Opbrengstprognose omlaag naar 13,6 ton per hectare

Nieuws Image
15 oktober 2020
De agrarische dienst heeft de opbrengstprognose deze week neerwaarts bijgesteld naar 13,6 ton suiker per hectare. Dat heeft met name te maken met een tegenvallend suikergehalte. Door de weersomstandigheden is er in de eerste drie weken van de campagne geen stijging van het suikergehalte geweest.  Het weer is nu verbeterd en de voorspellingen zijn ook iets gunstiger, dus zal het gehalte nog wel iets stijgen. Een hoog  campagnegemiddelde zit er niet in. 
Voorlopig rekenen we met een campagnegemiddelde van 16,25% suiker en 83,7 ton wortelopbrengst per hectare.
De tarracijfers zijn afgelopen week helaas gestegen naar 11,5%. Dat dat kon ook niet ander gezien de rooiomstandigheden die op veel plaatsen verre van optimaal waren. Inmiddels lijkt dat zich te verbeteren. 
Klik hier voor regionale kwaliteitscijfers.
Er wordt aanvullend onderzoek gedaan naar de landbouwkundige achtergronden van de wisselende kwaliteitscijfers. 

Europa
Ook elders in Europa blijven de opbrengsten tegenvallen. Met name in de grote productielanden zoals Frankrijk, Duitsland, Polen en Engeland worden tot 15% lagere opbrengsten gerapporteerd. Dat heeft daar te maken met aantasting door vergelingsvirus en droogte. Er zal daardoor een krapte op de Europese markt ontstaan.

 Corona
Per 14 oktober zijn de Covid-19 maatregelen voor de Nederlandse bevolking opnieuw aangescherpt en is er door de overheid een roadmap opgesteld hoe om te gaan met Corona. Voor het werk van onze buitendienstmedewerkers kan dit ook gevolgen hebben. Uw bieten zullen altijd gecontroleerd worden maar onze buitendienst volgt de daarvoor geldende maatregelen. Alleen als het noodzakelijk is zullen persoonlijke gesprekken plaatsvinden. De meeste communicatie zal telefonisch plaatsvinden. Mocht een buitendienstmedewerker uitvallen vanwege ziekte, dan kan het voorkomen dat een collega van de buitendienst tijdelijk zijn werkzaamheden over neemt.


_DSC1982.JPG