Neerslag zeer wisselend, vergelingsvirus meer zichtbaar

Nieuws Image
27 augustus 2020
De afgelopen periode zijn er zeer verschillende hoeveelheden neerslag gevallen. In Zuidoost Nederland is het nog steeds zeer droog. Terwijl in West- en Midden-Nederland en ook in enkele andere regio’s er zelfs sprake is van wateroverlast. Beide niet optimaal voor het bietengewas.
De omstandigheden zijn helaas wel gunstig voor de ontwikkeling van bladschimmels, met name cercospora. Veel telers hebben al twee bespuitingen uit moeten voeren. Het blijft van groot belang om het gewas goed te inspecteren. Het IRS-advies is om elke week op bladschimmels te controleren. Dit onder andere vanwege de nieuwgevormde bladeren. Pas wanneer men een nieuwe aantasting of uitbreiding van de bestaande aantasting vindt, is het nodig om een bespuiting uit te voeren, zie ook het advies in ‘Blijf alert op bladschimmels!’.
Het vergelingsvirus duikt ook op steeds meer plaatsen op. Waar vorig jaar de aantasting vooral in Zuidwest Nederland waar te nemen was, is dat nu in alle regio’s, en niet alleen op de kleigronden.
Hier blijkt nogmaals dat de neonicotinoïden momenteel onmisbaar zijn in de bietenteelt. Samen met LTO, NAV en NAJK heeft Cosun een brief naar de minister gestuurd met het indringende verzoek tot een vrijstelling. Mede omdat dat in Frankrijk ook toegezegd is. Zie bijgaand persbericht.
De vroegbestelling van het bietenzaad staat nog open tot en met 4 september. Bij het verkrijgen van een vrijstelling van neonicotino├»den zal Cosun in overleg met de zaadfirma’s de uiterste inspanning doen om de keuze voor insecticide bij de vroegbestelling te kunnen herzien.