Neerslag spelbreker bij oogstwerk

Nieuws Image
24 oktober 2019
De neerslag heeft de bietenoogst in een flink aantal regio’s behoorlijk belemmerd. We waren, dankzij de inspanning van velen, in staat om telkens nog voldoende bieten naar de fabrieken aan te voeren.
Inmiddels hebben we een iets langere periode van droog weer en worden er meer bieten gerooid zodat in iedere regio de bietenverlading in een normaal tempo voort kan gaan. Goed beoordelen van rooiwerk blijft een belangrijke zaak om inzicht in rooiverliezen te krijgen. Zie ook de IRS-applicatie ‘oogstverliezen’
De opbrengstverwachting blijft onveranderd op circa 13,5 ton suiker per hectare.
De afgelopen week was het suikergehalte gemiddeld 16,2% en daarmee weer iets lager dan de week daarvoor (16,3%). Het tegenvallend suikergehalte is vrijwel geheel te wijten aan de vele neerslag waardoor er een ‘verdunningseffect’ optreedt, maar ook omdat hergroei van de bieten ook suiker kost. Bovendien bleven de weersomstandigheden qua temperatuur ook verre van optimaal voor een positieve ontwikkeling van het suikergehalte. Door de nattere oogstomstandigheden liep de tarra verder op. Voor regionale kwaliteitscijfers klik.
De verwerking van de bieten loopt conform de verwachtingen. Inmiddels is ruim 1/3 van de bieten verwerkt. Bij de huidige verwerkingscapaciteit en opbrengstprognose duurt de campagne tot circa 10 januari.