Leveringsplicht en droogteschade

Nieuws Image
20 juli 2020
De extreme droogte van dit voorjaar heeft grote gevolgen voor een deel van onze bietentelers. Vooral  op de zware grond zijn er veel percelen met lage plantaantallen. Cosun gaat daarom dit jaar anders om met de aanvragen tot ontheffingen van de leveringsplicht. De leveringsplicht is 850 kg suikerbieten (bij 17% suiker) per LLB. Normaal gesproken moeten telers een ontheffing van de leveringsplicht aanvragen, indien ze verwachten niet aan deze leveringsplicht te kunnen voldoen. Dit jaar hoeven telers geen aanvraag tot ontheffing te doen mits ze voldoende areaal gezaaid hebben
Voldoende gezaaid wil zeggen een areaal dat groter is dan  de leveringsplicht  (van 2020) gedeeld door  de 5-jaarsgemiddelde opbrengst (3 uit 5), waarbij het slechtste en beste jaar niet meetellen.
 
Telers die minder dan bovenstaande norm gezaaid hebben en verwachten niet aan hun verplichtingen te kunnen voldoen, moeten wel een beargumenteerde ontheffing aanvragen.  Informatie over de toewijzing en de 5-jaarsgemiddelde opbrengst zijn te vinden op het ledenportaal. De raad van beheer zal in deze gevallen op individuele basis beoordelen of een ontheffing van de leveringsplicht zal worden verleend.
Telers kunnen voor vragen terecht bij hun contactpersoon van de agrarische dienst van Cosun Beet Company.