Lastige start

Nieuws Image
29 april 2020
Nog steeds moet nog 2% worden gezaaid, voornamelijk in het zuidwesten. De steeds aanhoudende droogte zorgt voor onregelmatige opkomst. In totaal is 150 hectare overgezaaid, waarvan circa 130 hectare vanwege verstuiven.
 
Op meerdere percelen in het oosten en noordoosten zal deze week een beslissing moeten worden genomen om alsnog over te zaaien. De combinatie van droogte, stevige wind en over het algemeen een slecht ontwikkeld anti-stuifdek heeft de nodige schade in het plantenbestand opgeleverd.
De opkomst verloopt moeizaam. Er is zeker op de zwaardere gronden veel beregend om de bieten maar boven te krijgen. Veel percelen vertonen tweewassigheid: bieten die in het vierbladstadium zitten en nog droog liggende zaden. Hopelijk krijgen we overal deze week regen van betekenis. De IRS-applicatie ‘(Over)zaai, opkomst en groei’ helpt om de keuze voor het al dan niet overzaaien te nemen. Probeer eerst de oorzaak van een onregelmatige opkomst of groei te achterhalen, zie ook ‘Gebruik overzaaiapplicatie als steun in de rug’.
Voor een effectieve onkruidbestrijding is vocht en groeizaam weer belangrijk voor een goede werking van de middelen, zie ‘Dosering LDS (lage-doseringen-systeem) aanpassen aan huidige omstandigheden’.  
 
Luizendruk hoog
In meerdere percelen, vooral in het zuidwesten, is de schadedrempel groene luizen nu al overschreden. Inmiddels is hier de eerste waarschuwing om de percelen te controleren uitgegaan, zie het IRS-bericht ‘Actuele luissituatie’.
Vanwege de hoge luizendruk is het tellen deze week in heel Nederland gestart, een week eerder dan gepland. Via BAS (https://bas101.mendixcloud.com/p/BAS) of www.irs.nl/bladluiskaart is de actuele stand van de monitoring te volgen.
Naast de groene luizen worden ook andere aanwezige insecten geteld. Lokaal zien we de eerste kolonies zwarte bonenluis in de bieten. Ook hiervoor geldt een schadedrempel. Zwarte bonenluis kan zuigschade opleveren, maar brengt het vergelingsziekte virus niet over, zie ook dit IRS-bericht.