Lage plantenaantallen

Nieuws Image
14 mei 2020
De regen van vorige week heeft op een aantal percelen de opkomst bevorderd. Na de regen van circa 1,5 week geleden zijn er nog veel zaadjes gekiemd.
Echter, op voornamelijk de zware gronden liggen nog steeds zaden droog, zijn plantjes verdroogd en komen plantenaantallen van 40.000 per hectare vaak voor, in enkele gevallen zelfs nog minder.  
 
Droogte en stuifschade maakt dat zelfs nu nog enkele bietentelers overwegen alsnog over te zaaien. De afgelopen dagen heeft het weer flink gewaaid. Tot op heden is 500 hectare overgezaaid met als voornaamste redenen verstuiven (230 hectare) en spuitfouten (75 hectare).
Regelmatig komen er vragen en opmerkingen over matige opkomst. Meestal is een opkomstprobleem te verklaren door de droogte, zie ook dit IRS-bericht. Daar waar na een advies is beregend heeft dit een goed resultaat opgeleverd.
 
De eerste Unitip-teeltregistraties tonen een gemiddelde opkomst van 70-75.000 planten. Zeer matig dus. Voor telers die het plantenaantal nog niet hebben vastgesteld is het advies deze registratie nu vast te leggen in Unitip.
 
Ook bij lage plantaantallen is het belangrijk om de luissituatie goed in de gaten te houden. De bladluiswaarschuwingsdienst heeft deze en afgelopen week weer diverse waarschuwingen per sms naar telers verstuurd. Een overzicht van de tellingen van Suiker Unie en Delphy team Zuidwest zijn te vinden in BAS op het Cosunledenportaal en op de IRS-site: www.irs.nl/bladluiskaart.
 
De bespuitingen tegen onkruid verlopen moeizaam. Deze en afgelopen week is er nog regelmatig vorst aan de grond geweest, zodat telers de bespuitingen uitstellen. Zie over de nachtvorst ook het IRS-bericht ‘Nachtvorst in mei, houdt jonge groen niet schadevrij’.