Lage opbrengstverwachting 13 ton suiker

Nieuws Image
11 juni 2020
Suiker Unie verwacht op heel veel percelen een flink lagere opbrengst. Er zijn enorme verschillen tussen de regio’s en percelen binnen regio’s.   
 
Met name in Zeeland, maar ook in andere gebieden met zware klei zijn er maar weinig percelen te vinden met een voldoende plantaantal. Een groot deel kent een slechte stand omdat het zaaizaad door de droogte ofwel niet is gekiemd ofwel na het kiemen is verdroogd.
Op de lichte grond kampten telers ook met problemen als gevolg van stuiven en nachtvorst. Maar ook daar veroorzaakt de droogte schade. De regenval van het afgelopen weekend biedt wel enig soelaas, maar is nog veel te weinig om tot een normale situatie te komen.
Veel telers zijn gedupeerd door deze omstandigheden en zullen geconfronteerd worden met een lage opbrengst. Dat is een hard gelag omdat er ook bij andere teelten de nodige problemen spelen.
Door deze grote verschillen en de bijzondere omstandigheden is het moeilijk om een goede opbrengstprognose te geven. Vooralsnog gaat Suiker Unie uit van circa 13 ton suiker per hectare, dus flink lager dan het meerjarig gemiddelde van ruim 14 ton per hectare. De prognose is echter nog onzeker vanwege het nog lange groeiseizoen en kan nog veranderen. Met name het al of niet aanhouden van de droogte zal een cruciale factor zijn.
Vrijwel in de gehele EU zijn door de droge voorjaarsomstandigheden de opbrengstverwachting getemperd. Bijna alle landen verwachten een lager dan gemiddelde suikeropbrengst per hectare. Samen met een in de EU lager areaal van -3% is de verwachting van de suikerproductie dus aanzienlijk lager dan normaal.