Kwaliteitscijfers per week; Proef met scheepsvervoer

Nieuws Image
19 november 2020
Gecorrigeerde kwaliteitscijfers
Afgelopen zaterdag zijn de gecorrigeerde kwaliteitscijfers aan de telers gestuurd die in de eerste vijf weken van de campagne op de fabriek Vierverlaten hebben geleverd. Voor ongeveer de helft van de betrokken 1400 telers zijn de correcte kwaliteitscijfers lager dan de foutieve cijfers die eerder waren verstrekt. Voor de andere helft van de telers zijn de correcte kwaliteitscijfers beter.
De afgelopen week was het gemiddelde suikergehalte 16,5%, dat was duidelijk weer iets hoger dan de 16,3% van de vorige week. De tarra steeg iets van 11% naar 11,4%.
De kwaliteitscijfers per regio per week en tot-op-heden zijn weer te raadplegen. Klik hier voor deze cijfers.
 
Proef scheepsvervoer
In november is een proef met scheepstransport van bieten uitgevoerd. Voor reductie van CO2-emisssie en voor borging van transport wordt vanuit Groene Cirkels deze pilot uitgevoerd. Om vast te kunnen stellen of de beste oplossing op papier ook in de praktijk werkt en om mogelijk verschil in kwaliteit van de bieten te weten zijn afgelopen weken bieten in bulkschepen en bieten in 40ft open top containers per schip vergeleken met transport per vrachtauto. Aanvoer per schip vindt plaats vanuit Zuid Limburg.


  Lossen van 92 containers op een terminal Moerdijk