Kringvergaderingen dit jaar digitaal

Nieuws Image
12 februari 2021
Het coronavirus en de daarbij horende maatregelen maken het onmogelijk om in februari/maart 2021 grootschalige fysieke bijeenkomsten te organiseren. Cosun heeft daarom besloten om de kringvergaderingen digitaal te organiseren. De data voor de kringvergaderingen 2021 zijn:
Datum              Tijdstip             Kring
1 maart             19.30                Drenthe/Overijssel-Noord
2 maart             19.30                Holland + Flevoland
3 maart             19.30                Zeeland + W-Brabant/Z-H Eilanden
4 maart             19.30                Gelderland/Overijssel-Zuid +  Zuidoost Nederland
8 maart             19.30                Friesland/Groningen
 
De bijeenkomsten zullen de vorm krijgen van een webinar. Leden kunnen via een link in het ledenportaal deelnemen aan de digitale kringvergadering. Cosun zal in een persoonlijke uitnodiging aan de leden een nadere toelichting geven op het webinar en de wijze van deelname. De leden kunnen vooraf en tijdens het webinar online vragen stellen via een ‘chat’ functie.