AANMELDEN NIEUWSBRIEF


 Security code

Kringvergaderingen digitaal

Nieuws Image
31 januari 2022
Het coronavirus en de daarbij horende maatregelen maken het onmogelijk om in februari 2022 grootschalige fysieke bijeenkomsten te organiseren. Cosun heeft daarom opnieuw moeten besluiten om de kringvergaderingen digitaal te organiseren.
 
De data voor de kringvergaderingen 2022 zijn:
 
Datum                      tijdstip              kringen                                                           
maandag 14 februari     19.30 uur          Holland + Flevoland
dinsdag 15 februari       19.30 uur           Friesland/Groningen
woensdag 16 februari    19.30 uur          West-Brabant/ZH-eilanden + Zeeland
donderdag 17 februari   19.30 uur           Gelderland/ Overijssel-zuid + Zuidoost Nederland
maandag 21 februari     19.30 uur           Drenthe/Overijssel-Noord
 
De bijeenkomsten zullen de vorm krijgen van een webinar. Leden kunnen via een link in het ledenportaal deelnemen aan de digitale kringvergadering. Cosun zal in een persoonlijke uitnodiging aan de leden een nadere toelichting geven op het programma. De leden kunnen vooraf en tijdens het webinar online vragen stellen via een ‘chat’ functie.