AANMELDEN NIEUWSBRIEF


 Security code

KANDIDAAT-BESTUURDERS GEZOCHT

Nieuws Image
24 september 2020
Bij Cosun berust de zeggenschap bij de leden. Zij kiezen de kringbestuurders en daarmee de ledenraad, het hoogste bestuursorgaan van de coöperatie. Bij de kringvergaderingen van februari 2021 zijn er in diverse kringen verkiezingen. In verband met de spreiding van kringbestuursleden over de afdelingen binnen een kring worden voor de navolgende afdelingen bestuurskandidaten gezocht:
 
  • Friesland/Groningen: één vacature voor de afdeling Groningen (bij voorkeur uit het gebied; het Oostelijke deel van de gemeente Hogeland/Gemeente Eemsdelta/Gemeente Midden-Groningen)
  • Overrijssel-Zuid/Gelderland: één vacature voor het gebied Overijssel-zuid/Achterhoek/Veluwe en Oost-Utrecht
  • Zuid-Oost Nederland: één vacature voor de afdeling Maas-Meijerij/Noord-Limburg

Aanmelden
Heeft u belangstelling voor een bestuursfunctie in een kringbestuur, stuur dan uw motivatiebrief, vergezeld van een CV, met vermelding van uw lidnummer uiterlijk 26 oktober naar secretariaat.rvb@cosun.com.
Er is een uitgebreid functieprofiel voor leden van de ledenraad.

Procedure
De verkiezingsprocedure gaat als volgt. De aanmeldingen worden doorgestuurd naar het betreffende kringbestuur dat de reacties zal meenemen in de selectieprocedure. Het bestuur selecteert één kandidaat per vacature die zij ter verkiezing zal voordragen tijdens de kringvergadering van februari aanstaande.
Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via secretariaat.rvb@cosun.com