Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik wil me abonneren op Cosun nieuws.

 Security code

Juiste resistentiekeuze

Nieuws Image
30 augustus 2017
Met het warme, groeizame weer worden ook problemen met de groei in de bieten sneller zichtbaar. Aantastingen door bietencysteaaltjes tonen slapende bieten. Bij rhizoctonia kleuren de bladeren geel en gaan uiteindelijk verwelken. Bij doorbraak rhizomanieresistentie kleuren de bladeren van individuele of groepjes bieten lichtgeel en vormen een bonte gewaskleur.
 
Telers worden daarom geadviseerd het bietengewas goed te controleren op het voorkomen van rhizoctonia, doorbraak rhizomanie en aaltjes. In deze gevallen is bij de rassenkeuze de juiste resistentie van het ras belangrijk, zie ook het IRS-rassenbericht. Het is tot 5 september mogelijk bietenzaad met korting te bestellen. Inmiddels is voor ruim 20% van het bietenareaal in 2018 bietenzaad besteld.
 
Niet alle problemen zijn met de rassenkeuze te voorkomen. Op verschillende percelen zien we aantasting door bladschimmels toenemen, vooral door cercospora. In het zuidwesten waar 4 weken geleden voor het laatst tegen bladziekten gespoten is, komen nu de eerste haardjes van cercospora voor.
Op sommige percelen op het zand in het oosten zijn de resultaten van de bespuitingen tegen cercospora slecht. Vaak is de oorzaak terug te vinden in het tijdstip van de eerste bespuiting, de bespuitingen daarna, en de middelenkeuze. Blijf de bladschimmels en de veiligheidstermijn in de gaten houden, zie ook dit IRS-bericht.
Ook vernemen we in het zuidwesten meer en meer verticillium in meerdere percelen verspreid in het gebied voorkomt.

Rhizomanie.jpg
Foto: Doorbraak Rhizomanie