Groei traag door koude

Nieuws Image
29 april 2021
Deze week worden de laatste bieten in het zuidoosten gezaaid. De gemiddelde zaaidatum komt uit op 6 april, ongeveer gelijk aan het langjarig gemiddelde. De gemiddeld lage temperatuur in april leidt ertoe dat de groei trager gaat dan normaal te verwachten is. Ondanks de tijdige zaai lopen we dus de eerste achterstand in de groei op.
 
Vanuit alle gebieden in Nederland wordt gemeld dat de bieten zich maar traag ontwikkelen. Bij een vlotte groei horen mooi blinkende bietenplantjes. Daarvan is nu geen sprake. Het aantal planten per hectare is bijna overal goed, de opkomst is op een enkele uitzondering na erg goed verlopen. Het aantal overgezaaide bieten is beperkt tot circa 150 hectare. De redenen voor overzaai zijn divers en bestaat uit spuitschade, vorst, vreterij, verschuiving en een combinatie daarvan. De gerst welke is ingezaaid om verstuiven tegen te gaan ontwikkelt zich langzaam.
 
Ook de onkruidontwikkeling verloopt traag. Inmiddels worden, later dan normaal, de eerste bespuitingen uitgevoerd. Het programma IRS-LIZ-Onkruidbeheersing kan u helpen bij de keuze van de middelencombinatie en de doseringen. Lees meer over dit programma in ‘Nieuwe versie advies-applicatie onkruidbeheersing in suikerbieten’.  
De monitoring op luizen in de bieten heeft nog geen meldingen van aanwezigheid opgeleverd, zie ook ‘Bladluiswaarschuwingsdienst van start’. De waarschuwingsdienst is van dag tot dag te volgen met de BAS-app.