Flinke stap in uitzaai voor weersomslag

Nieuws Image
07 april 2021
De afgelopen week is een flinke stap gemaakt in de uitzaai van de bieten en  bijna de helft van het totale areaal ingezaaid. Landelijk is nu ruim 60% gezaaid. In het Zuidwesten en Zuidelijk Flevoland is de uitzaai bijna afgerond, op de Noordelijke lichte gronden en Limburg is dit ruim een derde. Klik hier voor regionale cijfers en een overzicht van gemiddelde zaaidata per gebied van de laatste jaren. Vanwege de uitstekende bewerkbaarheid van de grond is de zaaibedbereiding voorspoedig verlopen en is er grote tevredenheid over de kwaliteit van het zaaibed. Op zwaardere gronden werd al melding gemaakt van droogliggend zaad waarvoor de huidige neerslag zeer welkom is.
 
De hoge temperaturen van afgelopen week zorgden voor een vlotte opkomst en ontwikkeling van de vroeger gezaaide percelen. De wind, hagel en mogelijk zelfs vorst waar we nu mee te maken hebben kunnen de kiemplanten beschadigen en tot plantwegval leiden. Het vraagt daarom extra aandacht om de ontwikkeling van het plantbestand te volgen. In dit IRS-bericht worden tips gegeven voor het inschatten van de opkomstdatum en aanleggen van telstroken.  

Foto IRS