Fabrieken op stoom; wisselende kwaliteitscijfers

Nieuws Image
30 september 2020
De bietencampagne is nu ruim een week onderweg. Over de eerste week was het suikergehalte gemiddeld 16 %, de tarra 7% en de WIN 89. Zie hier kwaliteit per regio. De lage tarracijfers vinden hun oorsprong in de droge rooiomstandigheden. Opvallend zijn de grote verschillen tussen percelen wat betreft de bietenkwaliteit. Ook binnen percelen zien we wisselende kwaliteitscijfers, zowel wat betreft tarra maar ook betreffende suikergehalte, K, Na en amino-N. Deze verschillen zijn terug te voeren op het bijzonder groeiseizoen.  Zaken als sterk wisselende plantbestanden, twee- of meerwasssigheid, droogte en ook wateroverlast, late mineralisatie en vergelingsvirus hebben effect op de kwaliteit. Mogelijke oorzaken van afwijkende kwaliteitscijfers zijn ook terug te vinden in de IRS-teelthandleiding ‘8.1.5 Belangrijkste oorzaken van slechte interne kwaliteit’.
Beide fabrieken zitten, zoals gepland, nu op hun capaciteit. Vierverlaten heeft een goede start gehad en loopt iets voor op de planning. Dinteloord had de eerste dagen een vervelende storing in het sapzuiveringsproces, daardoor we daar ruim 1 dag productieverlies opliepen.