Eiwit uit bietenblad en uitspraak EFSA

Nieuws Image
25 november 2021
Cosun Beet Company onderzoekt de mogelijkheden om uit bietenblad het Rubisco-eiwit te winnen.  Dat is nog in de ontwikkelfase en in omzet nog een zeer beperkt areaal.
Het bietenblad is de grondstof voor de eiwitwinning. Bij de oogst van het blad, in principe gelijktijdig met de bietenoogst, worden dus ook mineralen afgevoerd.
Om de bodemvruchtbaarheid op peil te houden is er een grotere gebruiksruimte voor de aanvoer van mineralen nodig. Bij de verwerking van het bietenblad komt het grootste deel van de mineralen in het digestaat dat vrijkomt bij de vergisting van het niet-eiwitrijke deel van het blad.
Het ministerie van LNV heeft experimenteerruimte verstrekt om na de oogst van het bietenblad het digestaat aan te kunnen voeren. Dat wordt nu landbouwkundig nader onderzocht.
 
Uitspraak EFS over neonics
De Europese Commissie heeft de EFSA, de Europese voedselveiligheid autoriteit, gevraagd een oordeel te geven over de vrijstellingen voor inzet van neonicotinoïden die verschillende Europese landen hebben afgegeven. Hun oordeel is dat deze landen dat terecht hebben gedaan. De vrijstellingen zijn verleend omdat er geen of onvoldoende alternatieven waren voor beheersing van het vergelingsvirus.
Ook Cosun heeft destijds dezelfde argumenten gebruikt. Wij hebben er tevens op gewezen dat er een Europees gelijk speelveld zou moeten zijn. Wij hebben echter in Nederland geen vrijstelling gekregen omdat er geen politieke bereidheid was.
Om toch de groene luis te kunnen bestrijden en schade te beperken heeft Cosun de afgelopen jaren ingezet op vrijstellingen voor alternatieve middelen Batavia en Closer. Ook voor 2022 heeft Cosun voor beide middelen een vrijstelling gevraagd.
 
Bieten droog bewaren
De weersvooruitzichten voor de komende dagen geven aan dat omslag van het weer op komst is. Er wordt dagelijks regen voorspeld. Begin deze week stond nog 28% van het areaal in de gerond.
Daarmee zaak dat bieten voor langere bewaring tijdig geoogst worden en droog worden afgedekt met vliesdoek. In elk geval daar waar telers vliesdoek/Toptex hebben het ook tijdig aanbrengen.
IRS bewaaradvies neerslag geeft dit ook aan, zie ook het bericht ‘Niet te lang wachten met afdekken met vliesdoek’.
Afgelopen week was het gemiddelde suikergehalte met 17,1% op een mooi niveau. In diverse partijen zien we kleiballen of aanhangende grond aan de bieten. Deze vrachten vertonen hogere tarrapercentages. Afname van de bieten verloopt voorspoedig. Op het ledenportaal is de actuele gereedligdatum te raadplegen.
Vergelingsziekte-suikerbieten.JPG