Einde campagne in zicht

Nieuws Image
06 januari 2022
Alle bieten met vorstschade aangeboden onder de calamiteitenregeling, zijn geleverd. Er is circa 130.000 ton bieten door ruim 200 telers onder de regeling geleverd. Deze bieten zijn kort na het aanmelden bij Cosun Beet Company of direct na het rooien verladen en verwerkt. De campagne duurt tot medio volgende week. De fabriek in Vierverlaten draait ruim een dag langer vanwege de maximale suikeropslagcapaciteit per locatie.

Het suikergehalte was afgelopen week 16,5% en is daarmee in een week 0,25% gedaald. Dit komt mede door de bevroren bieten. De opbrengstverwachting blijft 13,7 ton suiker per hectare. Voornamelijk in het zuidwesten moet op de zandgronden nog 50 hectare gerooid worden.

Telers die minder dan 85% van hun leveringsrechten hebben geleverd, moeten ervoor zorgdragen dat uiterlijk 14 dagen na einde campagne een aanvraag ontheffing leveringsplicht is ingediend. De commissie ledenzaken behandelt de aanvragen.