Aanmelden nieuwsbrief

Ja, ik wil me abonneren op Cosun nieuws.

 Security code

Eerste bietenpercelen gesloten

Nieuws Image
31 mei 2018
Grote verschillen in ontwikkeling van de bieten zijn in alle gebieden zichtbaar. De eerste percelen zijn gesloten, andere percelen hebben hiervoor nog twee tot drie weken nodig.
De hoge temperatuur is prima voor de bieten. Gemiddeld is door het groeizame weer de achterstand in de groei door de late zaai ingelopen. Extreme neerslag veroorzaakt plaatselijk grote problemen in de bieten.
 
Op verschillende plaatsen is in de afgelopen week in korte tijd tientallen millimeters water gevallen. In het zuidwesten, maar ook lokaal in het noordoosten en zuidoosten hebben de bieten op de lager gelegen gedeelten enige tijd onder water gestaan. De vraag is wat op termijn de gevolgen zijn voor de groei en of de structuur zich kan herstellen. In het noordoosten zien we op dergelijke percelen de eerste afdraaiers door wortelbrand. De bietenplantjes hebben het zwaar, maar na een week is enig kleurherstel te zien. De wortel begint toch weer te ontwikkelen, het bovenste deel is bruinig en vormt nauwelijks zijworteltjes. Afwachten hoe deze plekken zich verder ontwikkelen.
In bijna alle gebieden worden de eerste ei-afzetting en/of mineergangen door bietenvlieg gesignaleerd, lees meer daarover in het IRS-bericht ‘Inspecteer uw bieten op bietenvlieg en bladluizen!’ .


Wateroverlast in Zeeuws Vlaanderen

Officiële opening BeetLab
Donderdag 24 mei zijn de nieuwe onderzoekslaboratoria van IRS, het onderzoeks- en kennisinstituut voor de bietenteelt in Nederland, officieel geopend. Enkele maanden geleden is het IRS verhuisd van Bergen op Zoom naar de nieuwe locatie tegenover het Cosun innovation center in Dinteloord. Directie en medewerkers van het IRS boden hun relaties een inhoudelijk programma aan met als thema ‘Innovatie en onderzoek voor een akkerbouw met ambitie’, gevolgd door de feestelijke opening, een rondgang door de laboratoria en langs speciale proefveldapparatuur, en met volop gelegenheid om te netwerken. Op de website van het IRS is een impressie te vinden van het seminar en de feestelijke opening.