Eerste bieten gezaaid

Nieuws Image
18 maart 2020
De eerste bieten zijn in het zuidoosten gezaaid. Op de hogere lichte gronden zal deze week meer gezaaid worden, voor veel gebieden is het echter nog veel te nat. De bodemstructuur is gemiddeld matig.
 
Normaal is op deze tijd veel organische mest op zijn plaats gebracht en Betacal uitgereden, nu moet er nog heel veel gebeuren. Ook het andere veldwerk heeft een enorme achterstand. Met de slechte oogstomstandigheden in 2019 en een winter zonder vorst is de bodemstructuur verre van optimaal. De verwachting is dat de gemiddelde zaaidatum voor de bieten dit jaar aanzienlijk later zal uitkomen dan het meerjarig gemiddelde.
De laatste Unitip-bijeenkomsten zijn afgelast. Ondanks de aangepaste werkwijzen in verband met de Corona-problematiek is het gelukt in de afgelopen week de zaaddistributie af te ronden. Alle bietenzaad is nu bij de telers. Nabestellingen kunnen bietentelers via het Ledenportaal doen.    
Op basis van de areaalopgave verwachten we dit jaar 83.500 hectare suikerbieten.