Eerste bieten gerooid

Nieuws Image
04 september 2019
Vrijdag 6 september start de campagne. De eerste bieten zijn gerooid. De afgelopen week was, behoudens de percelen waar het erg droog is, prima voor de groei van de bieten. In de drogere gebieden in het oosten van het land wordt waar het kan nog steeds volop beregend. Het neerslagtekort neemt daar weer verder toe.
 
Over de ontwikkeling van bladschimmels zien we verschillen per regio. In het zuidoosten en noordoosten begint de druk van cercospora behoorlijk toe te nemen. Dit ondanks de meerdere bespuitingen welke zijn uitgevoerd. In de andere gebieden lijkt de aantasting van cercospora over het algemeen mee te vallen.
Op meerdere percelen zien we nu een aantasting van de vergelingsziekte. Het lijkt erop dat de haarden met aantasting de laatste weken meer zichtbaar wordt. Vooral in het zuidwesten is het op sommige percelen ernstig, tot meer dan 20% van de oppervlakte. Vergelingsziekte is helaas een nieuw  thema in de bietenteelt. Met het wegvallen van de neonicotino├»den heeft de groene perzikluis de kans om de ziekte te verspreiden en was het voor veel bietenpercelen nodig een bespuiting uit te voeren.
De agrarische dienst inventariseert momenteel hoe groot de aantasting in de verschillende gebieden is. In Unitip wordt onder meer gevraagd bij de waarnemingen aan te geven of er in het perceel vergelingsziekte zichtbaar is. Belangrijk is de ervaringen met het advies en het adviessysteem te gebruiken voor een verbetering van de aanpak naar de toekomst.