Campagne ten einde

Nieuws Image
13 januari 2022
De campagne is in Dinteloord 12 januari beƫindigd. In Hoogkerk worden morgen, vrijdag 14 januari, de laatste bieten aangevoerd.
 
Zaadbestelling 2022 afgerond
Op basis van de zaadbestellingen zal het areaal suikerbieten in 2022 uitkomen op circa 84.000 hectare, 1,5% meer dan in 2021.
Het ras Tessilia KWS is met 23% van het totale areaal veruit het grootste ras in 2022. Tweede grootste ras is Caprianna KWS met 12%, eveneens in het segment aaltjesresistentie. Annemartha KWS in het segment rhizoctoniaresistentie is het derde ras met 10% van het areaal.
Het aandeel aaltjesresistent is 48%, rhizoctonia 29%, rhizomanie 12% en drievoudig resistent 11%. 
Voor het eventueel nabestellen van bietenzaad zal in februari de bestelmogelijkheid worden geopend. Er zal dan een beperkter keuzeaanbod zijn. 
 
Cosun pilot onderdeel van Praktijkprogramma LNV en LTO 
Het in het afgelopen jaar gestarte Groeikrachtproject Toekomstgerichte onkruidbestrijding in suikerbieten en cichorei maakt nu officieel onderdeel uit van het brede praktijkprogramma wat onderdeel is van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. LNV draagt financieel bij aan het realiseren van praktijklocaties door Cosun waar geĆ«xperimenteerd wordt met mechanische onkruidbestrijding, doorontwikkeld met diverse stakeholders en gedemonstreerd aan alle doelgroepen. Klik hier voor het persbericht.